Ny rapport fra Reform: Ungdoms kjærestevold i Norden

Nylig overleverte Reform rapporten Dating Violence Among Nordic Youth til den norske regjeringen, på vegne av Nordisk Råd. Rapporten oppsummerer Reforms nordiske ekspertkonferanse i 2016, og gir 11 klare anbefalinger til nordiske myndigheter og sivilsamfunn om hva som bør gjøres for å redusere partnervolden i unges kjæresteforhold.

Overleverte Høie rapport om seksuelt misbrukte gutter og menn

Torsdag 9. februar fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) overlevert 33 anbefalinger til tiltak for å bedre situasjonen for seksuelt misbrukte gutter og menn. Anbefalingene er utarbeidet på grunnlag av en omfattende kunnskapsoversikt. Nå kan du laste ned rapporten, eller bestille den som trykksak!

Reform: Det må tas aktive grep om barnehagenes innhold

Reform_Far_gjr_mangfold_s_12I et høringssvar til Kunnskapsdepartementet går Reform inn for at ledelse og ansatte i barnehagen skal reflektere over betydningen av sin kjønnsidentitet. Barnehagen skal også motvirke tradisjonelle kjønnsnormer, og bør forpliktes til å legge til rette for samarbeid med alle av barnets foreldre.

Spiseforstyrrelser – en kvinnelidelse?

Nei, men sykdommen har alltid har blitt betegnet som en kvinnelidelse og terskelen for å søke hjelp er derfor adskillig høyere for menn.

Spiseforstyrrelsesforeningen, i tett samarbeid med Reform – ressurssenter for menn, ønsker i dette prosjektet å kartlegge behovet for mer kunnskap og ytterligere forskning på området; Spiseforstyrrelser og menn.

Alt klart for stor nordisk likestillingskonferanse

Torsdag 16. februar går konferansen “Making the Invisible Visible” om gutter, menn og likestilling av stabelen i Oslo, med Reform som vertskap. Konferansen er fulltegnet!