fbpx
Print Friendly version of featured image

Overleverte Høie rapport om seksuelt misbrukte gutter og menn

Torsdag 9. februar fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) overlevert 33 anbefalinger til tiltak for å bedre situasjonen for seksuelt misbrukte gutter og menn.

Anbefalingene er utarbeidet på grunnlag av en omfattende kunnskapsoversikt. Nå kan du laste ned rapporten, eller bestille den som trykksak!

Hva vet vi om seksuelle overgrep mot gutter og menn, og hva skal til for at utsatte gutter og menn oppsøker hjelp?

Dette har vært tema for Reform og FMSOs samarbeidsprosjekt «Overgrepsutsatt? Ikke jeg, nei!». Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Rapporten og anbefalingene fra prosjektet baserer seg på en grundig gjennomgang av norsk forskning på seksuelle overgrep mot gutter og menn, samt innspill og erfaringer fra fagkonferansen vi arrangerte om temaet i høst.

Mye gjenstår

Innspillene fra fagmiljøer og utsatte menn avdekker at det fortsatt gjenstår mye for å heve kompetansen om overgrep i hjelpeapparatet og for å bryte ned kjønnsspesifikke myter om overgrep mot gutter og menn.

Overgrep mot gutter og menn blir fortsatt bagatellisert og tiet i hjel. Voldtekt av menn er noe som kan bli vitset om på TV, standup-scener og i nettfora. Gutter blir fortalt at de skal være glade for uønskede seksuelle opplevelser: «de fikk seg noe».

Stein til byrden

Denne bagatelliseringen legger stein til byrden for overgrepsutsatte gutter og menn. Mange sliter med å forstå sine opplevelser som et overgrep. Andre føler på en ekstra skam, fordi det som har hendt dem bryter med mannlighetsidealer. Terskelen for å oppsøke hjelp eller fortelle noen om overgrepet kan bli enda høyere.

Erfaringer fra møtet med hjelpeapparatet, viser at denne frykten ikke er ubegrunnet. Det er derfor behov for en rekke tiltak på området. Det er disse anbefalingene helseministeren mottar torsdag.

Se den omfattende prosjektrapporten og våre 33 anbefalinger til tiltak!

Last ned rapporten i dobbeltsidig format.

Rapporten kan også bestilles som trykksak, ved å sende en epost. Følgende priser gjelder:

1 – 5 rapporter: 75 kroner stykket + fraktomkostninger
Over 5 rapporter: 50 kroner stykket + fraktomkostninger

Husk både leverings- og betalingsadresse!

Se også nyhetssak om overleveringen på NRK

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon