Styre og representantskap

Reforms styre består av:

Kristin Mile styreleder
André Oktay Dahl styrets nestleder
Are Tomasgard styremedlem
Mette Tollefsrud styremedlem
Thomas Walle styremedlem
Bjørn Ole Ekeli styremedlem (ansatte)
Kjell T. Dahl styremedlem (frivillige)
Vara
Ole Bredesen Nordfjell varamedlem (ansatte)
Remi Pettersen varamedlem (frivillige)
Oddvar Hjulstad varamedlem
Knut Oftung varamedlem

Reforms representantskap består av:

Arnfinn Andersen – Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, NKVTS
Astrid Bismo – pensjonist
Anne-Jorunn Berg – Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
Ole Bredesen Nordfjell – ansattes representant
Geir Salter – frivilliges representant

Reforms valgkomité består av:

Rune Harald Rækken
Robert Ullmann
Daniel Paul Getz