Om Reform

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet.

Reform skal

  • Bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon
  • Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet
  • Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon
  • Påvirke beslutningsprosesser som påvirker menn og likestilling
  • Samarbeide med organisasjoner om økt oppmerksomhet og synliggjøring av menns posisjoner i likestillingsfeltet

Bakgrunn

Reform er Norges første mannssenter, organisert som en politisk uavhengig stiftelse. Reform startet av daværende Krise- og Rådgivningstelefonen for menn (nå Mannstelefonen) som et 3-årig prøveprosjekt, som ble videreført med ordinær drift etter en evaluering høsten 2004. Den offisielle åpningen av Reform ble markert den 4. september 2002. Barne- og Likestillings- og Inkluderingsdepartementet står for Reforms grunnfinansiering, og stiftelsen blir ytterligere prosjektfinansiert fra både offentlige og private kilder.

Reforms årsberetninger finner du her.

Reforms vedtekter finner du her.

Ansatte og styre

Oversikt over Reforms ansatte finner du her.
Oversikt over styret finner du her.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Akersgata 16, Oslo Klikk her for kart
Postadresse: Reform, pb 28 Sentrum, 0101 Oslo
Telefonnummer: 22 34 09 50
Faksnummer: 22 34 09 61
Epost: post@reform.no
Kontakt med ansatte
Følg oss på Facebook og Twitter!