fbpx

Ole Bredesen Nordfjell

About speaker

Ole Bredesen Nordfjell is an educated sociologist and has worked in Reform since 2007. He has a comprehensive Nordic and international network of contacts in the field of gender equality. In Reform are his areas of expertise:

 • Equality in kindergarten and school
 • Paternity leave and father’s rights
 • Boys and dropouts in school
 • Education and the gender-divided labor market
 • Men exposed to violence in close relationships
 • Separation and child custody
 • Men, masculinity and gender equality


Former lectures

“Boy in the girls ‘school and kindergarten – doomed to failure.” Introduction to the pedagogical students’ national meeting debate at Sundvollen Hotel, April 2018.

“Men in women-dominated occupations.” Presentation at the national kindergarten conference Men for enrichment or hassle? To recruit and keep men in kindergarten. Scandic Hell Hotell, Stjørdal, November 2017.

“Man in kindergarten in times of many abuse cases in the media.” Professional day for male employees in kindergartens in Sogn og Fjordane. Skei, Thon Hotel Jølster, February 2017.

“How to work with men and gender equality?” Presentation for students at the Center for Interdisciplinary Gender Research at the University of Oslo, March 2018.

“About boys, men and gender equality.” Presentation for Chinese speaking gender researchers, August 2017.

“Are men made part of Norway’s gender politics?” Presentation at seminar organised by NORAD, May 2017.

“Men can fill part of the care-gap.” Conversation/input at the Informal Meeting of Ministers of Employment, Social Affairs, Family and Gender Equality (EPSCO) in Tallinn, July 2017.

“What does research and children say about the importance of fathers?” Introduction to the launch of the book My father – stories about fathers and diversity at the Litteraturhuset in Oslo, December 2016.


Contact speaker:

Tlf: 476 51 763
Mail: ole@reform.no

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Ole Bredesen Nordfjell

Om foredragsholder

Ole Bredesen Nordfjell er utdannet sosiolog og har jobbet i Reform siden 2007. Han har et omfattende nordisk og internasjonalt kontaktnett på likestillingsfeltet. I Reform er hans kompetanseområder:

 • Likestilling i barnehager og skolen
 • Farskap og pappapermisjon
 • Gutter og utdanning
 • Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
 • Menn utsatt for vold i nære relasjoner
 • Samlivsbrudd
 • Menn, maskulinitet og likestilling


Tidligere foredrag

“Fakta om gutter og menn utsatt for vold i nære relasjoner.” Innlegg på seminar for ansatte på krisesentre og deres samarbeidspartnere, 2017-2019

“Gutt i jentenes skole og barnehage – dømt til å mislykkes.” Innledning til Pedagogstudentenes landsmøtedebatt på Sundvollen hotell, april 2018.

“Menn i kvinnedominerte yrker.” Presentasjon på den nasjonale barnehagekonferansen Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Scandic Hell Hotell, Stjørdal november 2017.

“Mann i barnehagen i tider med mange overgrepssaker i media.” Fagdag for mannlige ansatte i barnehagene i Sogn og Fjordane. Skei, Thon Hotel Jølster, februar 2017.

“Hvordan jobbe med menn og likestilling mellom kjønnene?” Presentasjon for studenter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, mars 2018.

“About boys, men and gender equality.” Presentation for Chinese speaking gender researchers, august 2017.

“Are men made part of Norway’s gender politics?” Presentation at seminar organised by NORAD, mai 2017.

“Men can fill part of the care-gap.” Conversation/input at the Informal Meeting of Ministers of Employment, Social Affairs, Family and Gender Equality (EPSCO) in Tallinn, juli 2017.

“Hva sier forskning og barna selv om fedres betydning?” Innledning på lansering av boken Min far – fortellinger om fedre og mangfold på Litteraturhuset i Oslo, desember 2016.


Ta kontakt:

Tlf: 476 51 763
Mail: ole@reform.no

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon