fbpx

Nytt tilbud: Sinnemestringskurs på Sunnmøre

Reform og familievernet i Ålesund skal arrangere nytt sinnemestringskurs på Sunnmøre. Kurset skal hjelpe menn som takler sinne på en usunn måte, og vil bestå av 8 deltakere og 2 terapeuter som møtes 12 ganger. For mer informasjon eller for påmelding til kurset, les mer her.

Er du en mann som har problem med å kontrollere ditt sinne ved at du:

utagerer
– mot andre ved f.eks. slå, skrike, skjelle ut, true?

– mot ting ved f.eks. smelle med døra, slå i bordet, kaste ting?

– mot deg selv ved f.eks. å skalle hodet i veggen?

eller undertrykker, f.eks. ved å bli taus og innesluttet?
I så fall er Reforms sinnemestringskurs noe for deg.

Det å takle sitt sinne på en usunn måte kan være ødeleggende fordi det går utover andre. Mange familier har blitt oppløst pga ukontrollert sinne og vold. Noen har også måttet sone fengselsstraff for vold mot familiemedlem. Dessuten er det svært få som er klar over at ukontrollert sinne og vold også er skadelig for barna, selv om barna kun er vitne til utageringen.

Flere deltakere på tidligere kurs har sagt at forholdet til barna og familien er blitt bedre i løpet av kurset. ”I går sa sønnen min til meg: Pappa, du er mye bedre nå!”

Hva er Reforms sinnemestringskurs?

Reforms sinnemestringskurs er et lavterskel hjelpetilbud til menn som takler sitt sinne på en usunn måte. Med ”lavterskel hjelpetilbud” menes at den enkelte mann kan kontakte Reform eller familievernkontoret i Ålesund direkte for å delta på kurset.

Reforms sinnemestringskurs har fokus på:

bevisstgjøring av egne følelser, holdninger og atferd
ansvar for egne følelser og egen atferd
bevisstgjøring av atferdens konsekvenser for seg selv, partner og barn
verktøykasse bestående av sunne atferdsmønstre.

Formen på kurset er gruppesamlinger, der gruppene består av maks 8 deltakere og 2 terapeuter. Hvert kurs går over 12 samlinger a 2 timer.

Egenandel for kurset er kr 4.000,-.

Forut for kurset skal hver deltaker gjennom en kartleggingssamtale.

Oppstartsdato for kurset er ikke fastsatt, men kurset vil bli booket opp etter ”førstemann til mølla”-prinsippet.

Typiske utsagn fra de som har deltatt på kurset tidligere:

”Dette skulle jeg ha gått på for lenge siden.”

”Forholdet til familien min er blitt kraftig forbedret.”

”Jeg kommer til å savne de andre gruppedeltakerne når kurset slutter.”

For mer informasjon eller for påmelding til kurset kontakt familievernkontoret i Ålesund på telefon 466 17 390 eller Reform på telefon 22 34 09 50.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon