fbpx
Print Friendly version of featured image

Nytt tilbud: Samtalegruppe for menn med følelse av ensomhet

Pandemien har ført til mer ensomhet. Mange menn sliter med denne situasjonen.

I høst starter Reform derfor en samtalegruppe for menn i Oslo.

Hvorfor gjør Reform dette?

Som følge av nedstengningen under koronapandemien har vi fått flere henvendelser fra menn som sliter med ensomhet. Dette har vi også rapportert om til myndighetene.

Som et svar på situasjonen, har Reform utviklet et gruppetilbud til målgruppen menn med sterk følelse av ensomhet.

Erfaringene fra gruppesamlingene vil senere bli benyttet til å videreutvikle et kursopplegg, som kan brukes også av andre.

Hva slags gruppe er det snakk om?

Hensikten er å samle mellom 5 og 8 menn til samtale om egen situasjon.

Samtalegruppen ledes av Reforms terapeut Steinar Ove Kvam.

Samtalegruppen vil møtes ukentlig på ettermiddag/kveldstid, i 10 uker. Første samling vil være i september, og avslutningen blir i november.

Hver gruppesamling vil vare i 2 timer, og finne sted i Reforms lokaler i Øvre Slottsgate, sentralt i Oslo. Det serveres enkel mat og drikke ved begynnelsen av samlingene.

Vi må selsagt ta forbehold om at pandemisituasjonen ikke setter en stopper for å gjennomføre samlingene.

Det må betale en egenandel på kr. 1000 for å delta i samtalegruppen.

Hva skal skje på gruppesamlingene?

Samtalegruppen vil ikke være noen behandlingssituasjon, og det vil ikke bli stilt diagnoser.

Gruppen vil selv bli inviterte til å definere deler av kursinnholdet.

Temaer som er aktuelle, er hvordan ensomhet oppstår og oppleves, skam, og mer eller mindre usunne fluktveier. Vi vil ikke minst snakke om veier ut av ensomheten.

Hvem kan delta?

Det settes som en forutsetning at deltakerne er motivert til å delta i alle samlingene. Dette er svært viktig av hensyn til gruppedynamikken.

Du kan ikke ha et stort rusproblem om du skal delta hos oss. Det er ellers ingen krav til alder, men det er viktig at du bor slik til at kan komme til gruppesamlingene i Oslo.

Du som velges ut til å delta, forplikter deg til å forholde deg til klare regler for anonymitet om det som framkommer i gruppesamtalene.

Hvem leder dette – og hva gjør jeg for å bli med?

Gruppen vil bli ledet av Reforms erfarne terapeut Steinar Kvam. Steinar vil også gjennomføre kartleggingssamtaler med aktuelle kandidater.

I samtalen vil dere avklare om dette tilbudet passer for deg.

Vi hører gjerne fra deg!

> Dersom du tenker at Reforms samtalegruppe vil passe for deg, skriv til samtale@reform.no, eller ring terapeut Steinar Kvam på 930 35 030 for direkte avtale
> For informasjon om bakgrunnen for satsingen, send en e-post, eller ring daglig leder Are Saastad på 917 24 293

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Ta vare på helsa di, mann!

Menn og helse

Menn, maskulinitet og likestilling

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon