fbpx
Print Friendly version of featured image

Nytt samlivskurs for menn i oktober

Også i høst tilbyr Reform et eget lavterskel samlivskurs for menn. Tilbudet er begrenset til åtte menn, så her gjelder det å melde seg på raskt!

Reform – ressurssenter for menn har over flere år utviklet et eget samlivskurs rettet mot menn. Bakgrunnen for dette er at mange menn vi er i kontakt med ikke får like stort utbytte av tradisjonelle samlivskurs med partner.

Gjennom samlivskurset ønsker vi å skape et rom der menn kan møtes og snakke med menn i samme situasjon.
Kurset gir deltakerne verktøy til å håndtere samlivsrelaterte utfordringer, med fokus på å styrke parforholdet. Hensikten er å forebygge mot samlivskriser og brudd.

På de fem kurskveldene vil du få innsikt i:

  • Hvordan ta vare på seg selv
  • Samtale- og kommunikasjonsøvelser
  • Sinnemestring og time out-teknikker
  • Veien videre

Kurset går over fem kvelder i oktober og november. Hver kveld bruker vi to timer, fra kl 17 til 19.

Oppstart er mandag 23. oktober, med påfølgende kurskvelder de neste tre mandagene. Siste kurskveld er mandag 27. november.

Kurset ledes av en mannlig og en kvinnelig terapeut, og finner sted i våre lokaler sentralt i Oslo. Vi har kun plass til åtte deltakere, så her er det førstemann til mølla som gjelder.

Kurset har en svært lav egenandel: Bare 600 kroner for alle fem kurskvelder.

Ta kontakt for påmelding!

Skriv en epost til prosjektleder Kris Bue eller ring 476 52 519.

Utviklingen av kursopplegget er gjort mulig ved tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

> Les mer om prosjektet fagseminarer og samlivskurs for menn

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon