fbpx
Print Friendly version of featured image

Nytt Reform-prosjekt om unge menn og utelivsvold

Foto: Ant Rozetsky

I prosjektet «Menn som slår menn – har fylla skylda?» har Reform fått støtte fra Extra-stiftelsen til å tilby sinnemestring til unge menn som driver med utelivsvold.

– Vi mener dette er et viktig prosjekt fordi det i dag ikke finnes noe tilbud til unge menn i denne gruppen, sier prosjektleder Hedda Hakvåg.

Mest utsatt, og slår mest

Unge menn er samfunnsgruppen som både er mest utsatt for fysisk vold, og som står bak mesteparten av den.

Det nye prosjektet har fått midler fra ExtraStiftelsen.

I følge Levekårsundersøkelsen fra 2012 står menn i alderen 16 til 24 år bak hele ni av ti tilfeller av fysisk vold mot unge i samme alder. De har også høyest risiko for å selv bli utsatt for vold.

– Hvorfor er andelen unge menn som utøver vold så høy?

– Det har nok sammenheng med at man i denne perioden ofte er mye ute på byen, og at det også er mye alkohol og rus inne i bildet. Det spiller nok også inn at mange gutter gjerne slåss seg i mellom for å vise seg store og sterke fra tidlig alder.

– Vold ser ut til å være en viktig del av mange menns sosialiseringsprosess. I tillegg kan det å slåss ofte kan gi status, sier Hedda Hakvåg.

Kartlegging og sinnemestring

I prosjektet «Menn som slår menn – har fylla skylda?» vil Reform gjennomføre et sinnemestringskurs for åtte menn som utøver utelivsvold, eller blind vold. Ressurssenteret ønsker å innhente kunnskap fra unge menn om hva som er deres utfordringer og behov, og bruke kunnskapen til å styrke videre forebygging.

STOR TRO: Prosjektleder Hedda Hakvåg er sikker på at utelivsvoldsprosjektet kan gi viktig, ny kunnskap.

Målgruppen for prosjektet vil være unge, voldsutøvende menn fra 18 til 30 år, som ikke selv har barn. Hakvåg understreker at dette er en gruppe som i liten grad blir møtt i dag.

– For eksempel har behandlingssenteret Alternativ til Vold (ATV) rett og slett for mye å gjøre med personer som utøver vold i hjemmet og i andre nære relasjoner til å ta seg av denne gruppen, sier hun.

– Hva slags resultater håper dere på?

– Vi har som mål å finne ut hva slags hjelp disse mennene ønsker seg. Hva de har behov for og hva som er årsaken til volden, slik at man får hindret den i framtiden. Vi håper også å finne mer ut om forholdet mellom rus og vold.

– I tillegg vil et sinnemestringskurs i seg selv vil være et viktig og bra verktøy for de unge mennene som deltar på det, sier prosjektlederen.

Utenforskap

Terapeut Steinar Kvam vil være terapeutisk ansvarlig for sinnemestringskurset. Han tror menn som driver med utelivsvold ofte har følt på et utenforskap store deler av livet.

ERFAREN: Terapeut Steinar Kvam har lang erfaring med sinnemestring.

– Jeg ser mange menn som gjerne vil gjøre noe med problemene de har knyttet til vold, men som ikke blir fanget tidlig nok opp. Dermed havner de også utenfor i samfunnet. Dette prosjektet er viktig fordi det tar mål av seg til å ta tak i disse mennene.

– Lang erfaring med sinnemestring har lært meg at det er gode muligheter til å kunne gjøre noe med disse voldsproblemene, sier Kvam.

Ikke bare i nære relasjoner

Terapeuten er opptatt av at det som svært ofte opprettholder volden er taushet og forsvar.

– Konsekvensen av vold er godt dokumentert. Derfor er det viktig å jobbe med dette i alle sammenhenger, også utenfor de nære relasjonene. Det kan være et stort skritt å gå over streken ovenfor en man er glad i. På et utested kan det være mye enklere å ty til vold.

– Det vil bli interessant å se hvilke holdninger som ligger bak slik atferd, sier Kvam.

Åpent for påmelding

Sinnemestringskurset har planlagt oppstart først i januar 2018, men prosjektlederen oppfordrer alle som er interessert til å ta kontakt.

– Vi vil bruke høsten til å utarbeide et tilpasset opplegg for sinnemestringskurset, og til å rekruttere deltakere. For oss er det en stor fordel å komme i kontakt med aktuelle kursdeltakere allerede nå, sier Hedda Hakvåg.

Prosjektlederen oppfordrer alle interesserte til å sende henne en epost.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon