fbpx
Print Friendly version of featured image

Nytt prosjekt: Samlivskurs for menn og fagseminarer for familievernet

Foto: Joshua Ness/Unsplash

I 2017 skal Reform gjennomføre et nytt samlivskurs for menn, etter samme modell som i 2015 og 2016. I tillegg skal det utvikles og gjennomføres fagseminarer om menns utfordringer og behov knyttet til samlivet, for ansatte ved fire familievernkontorer.

Reforms samlivskursprosjekt har fått støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektleder Kristine Bue er svært glad for at denne aktiviteten nå videreføres.

TRENGS: Reform har erfart at det er behov for egne samlivskurs for menn, sier prosjektleder Kristine Bue.

– Samlivskursene for menn er viktige fordi de gir menn muligheten til å møte andre menn i samme situasjon og snakke om utfordringer de møter i samlivet – uten at partner er til stede.

Bygger på erfaringer

I to år har Reform utviklet et eget kurs tilpasset menn med samlivsutfordringer.

– Er ikke samlivskurs noe begge parter i et par må delta i?

– Vår erfaring er at mange menn har opplevelser med at det etablerte samlivstilbudet ikke nødvendigvis er like tilpasset menn som det er for kvinner. Derfor vegrer mange seg også for å delta, sier Bue.

Les Reforms fagartikkel “Samlivet tilhører også menn” i Fontene 6/2017 (se side 56-60)

Gode tilbakemeldinger

Bue forteller at samlivskursene har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere har uttrykt at de gjerne kunne tenke seg at et liknende tilbud blir gitt som en del av en større kurspakke.

– Menn har ofte ikke de samme forutsetningene eller erfaringene med å snakke om følelser og vanskeligheter i samlivet som kvinner har. Dette er nok delvis på grunn av tillærte normer for maskulinitet, men det kan også skyldes manglende nettverk av nære venner.

– Hva skal skje i det nye prosjektet?

– I årets prosjekt ønsker vi ikke bare å tilby menn et samlivskurs. Vi kommer også til å gjennomføre fagseminarer hos fire ulike familievernkontorer.

Kunnskapsdeling

Kristine Bue understreker at Reform er opptatt av å dele erfaringene fra de siste to årene.

– Vi ser det som viktig å spre kunnskapen vi har opparbeidet oss om menn og samliv, og hvordan menn håndterer samlivsutfordringer.

– Målet er at det etablerte samlivstilbudet kan bli enda bedre enn i dag. Også for menn, slår hen fast.

Dersom du ønsker mer informasjon, eller er interessert i å delta på et samlivskurs for menn – kontakt prosjektleder Kristine Bue på epost.

Les mer om prosjektet

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon