fbpx
Print Friendly version of featured image

Ny rapport om menn, sykdom og mestring

Hva forhindrer menn fra å benytte seg av helsevesenets lærings- og mestringstilbud? Hva kan helseansatte gjøre for å forstå og tilpasse seg menns behov bedre? Dette er kjernespørsmålene i rapporten «Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring».

Rapporten er resultat av et prosjektsamarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Reform – ressurssenter for menn.

Bestill eller last ned brosjyren, og noter deg også vårt lanseringsarrangementet i Reforms lokaler fredag 17. juni kl 8.30 til 10! Mer informasjon om dette følger.

Helsevesenet er også til for menn

– Vårt felles mål har vært å bidra til at helsevesenets lærings- og mestringstilbud kan nå alle, uavhengig av kjønn, sier prosjektleder Are Saastad.

Han sier det har vært spennende å kombinere lærings- og mestringsekspertisen ved OUS med Reforms kunnskaper om et mannsperspektiv på helse.

– Resultatet er en veiviser til et mer kjønnssensitivt lærings- og mestringstilbud.

Spres til alle landets fagmiljøer

Rapporten Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring distribueres i disse dager til lærings- og mestringssentre i kommuner og helseforetak over hele landet.

I rapporten omtales prosjektets bakgrunn, metode og gjennomføring. I tillegg presenteres funn fra flere fokusgruppeintervjuer med menn og med deres pårørende. Disse drøftes og sammenholdes med relevant forskning.

Det hele munner ut i anbefalinger som vil være til nytte for alle som arbeider med lærings- og mestringstilbud i Norge.

Sterke sitater fra menn

– Jeg tror at de som leser rapporten vil bli slått av de mange sterke sitatene vi har hentet fra samtaler med menn, sier Are Saastad.

– Det er helt nytt å presentere dette i en slik form, selv om mange helseansatte nok vil nikke gjenkjennende.

Han understreker at rapporten også vil være nyttig lesning for menn som er rammet av sykdom eller skade, og deres pårørende.

Bestill rapporten – eller foredrag

– Vi ønsker å nå ut med lærdommene fra dette prosjektet. Rapporten er trykket i et relativt begrenset opplag, som kan sendes mot dekning av porto, sier Are Saastad.

Bestillinger kan sendes til post@reform.no eller til UXSLIH@ous-hf.no

Rapporten kan også lastes ned i utskriftsvennlig versjon her.

– Dersom det er interesse for en grundigere presentasjon av materialet, kan avtale også gjøres om foredrag om menn, mannlighet og helse, sier Saastad.

For avtale om foredrag eller presentasjon, skriv til are@reform.no eller ring 917 24 293, eller kontakt hege.linnestad@ous-hf.no.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon