fbpx
Print Friendly version of featured image

Ny medarbeider i Reform

Shorish Azari (32) er ansatt som rådgiver i Reform. Han tiltrer stillingen fra nyttår.

Azari kommer fra en stilling i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Avdeling for lov og rettigheter, der han blant annet har juridisk ansvar for ombudets arbeid med trakassering og seksuell trakassering.

Han gleder seg til å ta fatt.

– Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å jobbe hos Reform. Reform er en viktig stemme i arbeidet for å bedre menns livskvalitet, og formidle kunnskap om menns livssituasjon.

Azari har en master i rettsvitenskap fra UiO, og en bachelorgrad i statsvitenskap. Han har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Bufetat, og han har vært et halvt år i den norske FN-delegasjonen i New York.

– Personlig er jeg opptatt av at menn i større grad inkluderes i likestillingsarbeidet, og jeg vil jobbe for å senke menns terskel for å snakke om vanskelige temaer som helse, overgrep og livskriser, sier Azari.

– I tillegg er jeg opptatt av at de utfordringene menn med innvandrerbakgrunn og menn med nedsatt funksjonsevne møter i arbeidslivet, hverdagen og samfunnet for øvrig, blir synliggjort og tatt alvorlig.

Shorish Azari er av kurdisk avstamming. Han kom som flyktning til Norge med familien da han var 11, og han har vokst opp på Hønefoss

Vi i Reform gleder oss til å få Shorish på laget!

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon