fbpx
Print Friendly version of featured image

NRK latterliggjør gutters utfordringer

Mali Storbækken, seniorrådgiver og Ina Slaveykov, rådgiver

NRKs Debatten om «Menn som ikke får dame» skuffet ved å tilby humor og polarisering istedenfor en opplysende og konstruktiv debatt om gutter, menn og likestilling. Dette er ikke bare et problem for den offentlige diskusjonen, men kan ha direkte negative konsekvenser for enkeltindivider og samfunnet som helhet.

I forrige ukes Debatten ble fire ungdomspolitikere invitert inn for å diskutere FpU leder Simon Velles uttalelser på TV 2s TikTok-konto. Allerede fra start settes tonen for en overfladisk tilnærming til temaet.

Debattpanelets sammensetning manglet representasjon fra oss som arbeider direkte med gutter, menn og likestilling. I stedet får vi datingforskere og evolusjonsbiologer som presenterer et deterministisk syn på kjønnsforskjellene hvor forskjeller mellom kjønnene forstås som uforanderlige.

Denne forståelsen legger premisset for samtalen og begrenser forståelsen av problemene til gutter og menn. Vi ignorerer de komplekse sosiale og strukturelle faktorene som spiller en avgjørende rolle for guttas utfordringer.

Videre legger Solvang til rette for å sementere et narrativ om likestilling som syndebukk for guttas utfordringer. Debattantene fikk fritt spillerom til å konsekvent trekke opp Velles resonnement om at likestilling er årsaken til gutters utfordringer. Dette til tross for at Velle startet samtalen med å beklage uttalelsen.

En mer aktiv moderering, og styring av debatten kunne ha skapt et mer nyansert bilde. En konsekvens av dette er at vi mister av synet det felles prosjektet som likestilling er, og skaper flere motstandere enn tilhengere.

Debatten hadde også invitert inn komiker St. Sunniva til å spøke med tematikken. NRK klarer slik å sette tonen for samtalen, som minimerer og harselerer med de utfordringene som skal diskuteres.

Humor kan være et godt virkemiddel til å påpeke viktige samfunnsutfordringer, men i denne settingen og på denne arenaen bidro det til å trivialisere guttas utfordringer og forhindre en seriøs debatt. Vi ser ikke for oss at NRK ville valgt samme taktikk om det var likelønn som skulle diskuteres.

Slik ble hele sendingen preget av latterliggjøring og en manglende forståelse av hvordan strukturelle årsaker bidrar til å skape ulikestilling. Debatten etterlater et inntrykk av at gutters utfordringer ikke tas på alvor.

Vi trenger en nyansert debatt fri for polarisering og overforenklinger, med fokus på strukturelle årsaker og løsninger som inkluderer alle. Gutta fortjener å bli hørt og tatt på alvor, ikke latterliggjort.

Polarisering forsterker utenforskap og fører i ytterste konsekvens til at vi dytter de guttene som trenger oss enda lenger ut av felleskapet. Er dette en del av NRKs samfunnsmandat?

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon