fbpx
Print Friendly version of featured image

Nordisk prosjekt for flere menn til sykepleierutdanningen

Sammen med Roskilde universitet, Universitetet i Akureyri og det islandske likestillingssenteret Jafnréttisstofa, kartlegger Reform i disse dager praksiser ved utvalgte sykepleierutdanninger i Norge, Danmark og på Island.

Prosjektet heter “Men in Nursing Education”, og er finansiert av Nordisk Ministerråd.

I følge prosjektleder Hedda Hakvåg trengs en målrettet innsats for å få flere menn inn i helse- og omsorgsyrker.

Fellesnordisk utfordring

– Menn utgjør bare 9 % av sykepleiere i Norge, og dette er et tall som har holdt seg ganske stabilt over tid. Tilsvarende tall for Island og Danmark er så lave som 2 % og 3,5 %, forteller hun.

– Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en felles nordisk likestillingsutfordring. Dette er et paradoks, når de nordiske landene ellers skårer høyt på likestillingsindekser. Vi ønsket derfor et samarbeid for å se om vi kan finne felles løsninger.

Hakvåg viser til Reforms erfaringer med å jobbe med rekruttering av menn til barnehager og til helsefag, som bakgrunn for at ressurssenteret søkte dette prosjektet.

Fellesnordisk: I september møttes den norsk-dansk-islandske prosjektgruppen på Universitetet i Akureyri på Island.

Innhenter ny kunnskap

Det fellesnordiske prosjektet tar utgangspunkt i at det skal gjennomføres kartlegginger på to utdanningsinstitusjoner i hvert av de tre landene. Både utdanningsprogrammenes rekrutterings- og kommunikasjonsstrategier og pensum skal under lupen.

Hensikten er å innhente ny kunnskap om kjønnet praksis i rekruttering og undervisning på sykepleierutdanninger. I dag er mannlige sykepleierstudenter overrepresentert blant studenter som faller fra.

– Vi vil bruke denne kunnskapen til å utvikle praktiske anbefalinger for hva utdanningsinstitusjoner kan gjøre for å rekruttere flere menn til sykepleierstudiet, og hvordan de kan støtte mennene i å fullføre studiet, sier prosjektlederen.

Solid kompetanse

Prosjektet startet i september, ved at danske, islandske og norske deltakere møttes ved Universitetet i Akureyri på Island.

– Vi er så heldige å ha en prosjektgruppe med sammensatt kompetanse, inklusive solid forankring i sykepleierstudiet på Universitet i Akureyri. Partnermøtet var viktig for å bli kjent og for å samkjøres om arbeidet, sier Hakvåg.

Menn trengs som sykepleiere

– Hvorfor bør menn søke seg til sykepleieryrket?

– For det første fordi de trengs! Mye tyder på at behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren vil øke i årene som kommer. Da kan man ikke rekruttere fra bare ett kjønn. Mangfoldige arbeidsplasser er dessuten bra for arbeidsmiljø og svært viktig for å sikre likeverdige helsetjenester i praksis, sier Hedda Hakvåg.

Hun tilføyer at menn som søker seg til sykepleieryrket selvsagt også bør være motivert for arbeidet og like å jobbe med mennesker.

– Men det er utvilsomt mange gutter og menn som ville passet ypperlig som sykepleiere, og som aldri har fått øynene opp for at dette kan være en karrieremulighet.

Reforms nordiske engasjement

Reform har de siste årene gjennomført flere prosjekter med støtte fra Nordisk Ministerråd, som den nordiske konferansen for å involvere gutter og menn i likestillingsarbeidet i 2017, og ekspertkonferansen om ungdoms kjærestevold i 2016.

– Det er flott at Nordisk Ministerråd ser viktigheten av å engasjere gutter og menn i likestillingsarbeid – og å se gutter og menns særegne likestillingsutfordringer. Dette er kjernen i Reforms arbeid, og vi er glad for at det er politisk oppslutning om dette arbeidet, sier Hedda Hakvåg.

Hun legger til at Reform over lang tid har bygget et solid nettverk, og derfor også har gode forutsetninger for å jobbe med å fremme nordisk samarbeid rundt likestilling.

Prosjektet “Men in Nursing Education” skal etter planen være sluttført i september i år.

> Les mer om prosjektet

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon