fbpx
Print Friendly version of featured image

Rapport om minoritetsfarskap i Norge

I 2009 publiserte Reform rapporten “Minoritetsfarskap i helseNorge” om møter mellom fedre med innvandrerbakgrunn og norske helsestasjoner.

Studien bak rapporten viser at stadig flere fedre benytter seg av tilbudene ved helsestasjonen, og at fedre med innvandrerbakgrunn i større grad enn andre fedre er til stede ved tjenesten. Men fedre møter fortsatt en del utfordringer i forhold til å finne sin plass ved helsestasjonen, og for fedre med innvandrerbakgrunn kan disse utfordringene være ekstra krevende.

En viktig utfordring synes å være erkjennelsen av at menn med minoritetsbakgrunn som hovedregel har en genuin interesse i å være omsorgsgiver for sine barn på linje med menn med majoritetsbakgrunn.

Rapporten finner du under menypunktet publikasjoner.

Prosjektrapport i trykket utgave kan også bestilles fra Reform på post@reform.no eller telefon 22 34 09 50.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon