fbpx

Menn som fedre

Menns rolle som fedre er av grunnleggende viktighet for barna. Farsrollen er av stor betydning, enten de bor i samliv med barnets mor eller i andre familiekonstellasjoner. Andre dokumenterte sider av fedres økte deltagelse i barns liv er et styrket samliv, forebygging av samlivsbrudd, bedret psykisk helse, bedre samarbeid der foreldre ikke bor sammen, og at aktivt farskap forebygger konflikter og voldsutøvelse mellom foreldrene og mellom foreldrene og barna.
Reform er aktiv på en rekke konferanser og seminarer om familie og likestilling

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon