fbpx

Retten til et liv uten vold (NOU 2003:31)

Høringsuttalelser

Reform mener at utvalget i all hovedsak tegner volden endimensjonalt og konstruerer en verden der man tegner inn stereotype roller som utøvere og ofre. Her har man begrenset seg til å forstå menn som maktutøvere med vold som våpen og kvinner som ofre totalt uten ansvar for de prosesser som ender i vold. Ved å kjønne rollene så klart, står man først og fremst i fare for å gi andre problemer utilstrekkelig oppmerksomhet, eks. et så viktig og alvorlig samfunnsproblem som kvinners vold mot barn og kvinners vold mot menn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

PÅGÅENDE: Fedre i barnevernet

Tapre mann

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon