fbpx

Reforms innspill til ny lhbtiq-handlingsplan (Kulturdepartementet)

Innspill

Vi forutsetter at en ny handlingsplan på lhbtiq-feltet må styrke og videreføre satsingene fra forrige planperiode. En ny plan må også dekke bredden i kjønns- og seksualitetsmangfoldsbegrepet bedre enn hittil. Begrensete muligheter til å leve ut variasjoner i kjønnsuttrykk må utgjøre et viktig perspektiv i en ny handlingsplan. I den forbindelse ser vi det som særlig viktig å ta inn over seg at en ny lhbtiq-handlingsplan også må ha som mål å gi personer som ikke aktivt selv definerer seg som skeive, et større handlingsrom. Et større kjønns- og seksualitetsmangfold må med andre ord omfatte alle, også heterofile. Vi peker også på vold i nære relasjoner i skeive miljøer som et særlig problem, og behovet for et styrket fokus på transmenns helse.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon