fbpx

Reforms innspill til neste folkehelsemelding (Helse- og omsorgsdepartementet)

Innspill

Helse spiller en avgjørende rolle i alle menneskers liv, fra krybbe til grav. Hva som gjøres på helseområdet må derfor ha en sentral plass i den norske likestillingspolitikken. Dette innebærer at helsepolitikken generelt, og folkehelsepolitikken i særdeleshet, må ta inn over seg hvilke likestillingskonsekvenser valg som gjøres, har. Å sikre likeverdige tjenester uavhengig av kjønn, innebærer også at menns kjønnsspesifikke utfordringer undersøkes. Det er derfor nødvendig at det i forbindelse med arbeidet med en ny folkehelsemelding, igangsettes et arbeid for å få på plass et mannshelseutvalg, som på en grundig måte kan gå inn i tematikken menn og helse, og som bør resultere i en NOU. I dette omfattende innspillet, tar Reform blant annet også til orde for et screeningprogram for å avdekke prostatakreft hos menn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon