fbpx

Reforms høringssvar til rapport om barnebortføringssaker (Justis- og beredskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Å styrke innsatsen for å forhindre barnebortføringer framstår som svært viktig. Reform anser arbeidsgruppas arbeid som svært grundig, og tiltakene som foreslås som gjennomtenkte og gode, som forslagene om gi barnevernet en mer sentral rolle i barnebortføringssaker og å innarbeide en meklingsordning for slike saker i rettsapparatet.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon