fbpx

Reforms høringssvar til forslag til endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter forslaget om å gi barn født i september eller oktober rett på barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Vi mener samtidig retten til barnehageplass må forbedres ytterligere, både av hensyn til den enkelte familie og for å sikre kvinner og menn lik mulighet til arbeidslivsdeltakelse, og derved også større grad av likestilling.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon