fbpx

Reforms høringssvar til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – innføring av verneplikt for kvinner) (Forsvarsdepartementet)

Høringsuttalelser

Det er på høy tid med allmenn verneplikt både for kvinner og menn. Reform slutter seg til de framlagte lovendringene, men stiller oss samtidig spørrende til om det kun er de framlagte lovendringene som utgjør regjeringens forberedelser til utfordringene det er grunn til å anta at innføringen av allmenn verneplikt vil medføre. Reform etterlyser et oppfølgende arbeid for å sette Forsvaret og det norske samfunnet i stand til å møte kjente og ukjente problemstillinger når verneplikten vil komme til å omfatte all norsk ungdom, uavhengig av kjønn – men også av tro, legning og andre ulikheter.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon