fbpx

Reforms høringssvar om utkast til Norges 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform – ressurssenter for menn er glad mannsperspektivet er inkludert flere steder i regjeringens utkast. Vi beklager at likestillings- og kjønnsbegrepene utvannes. At CEDAW framstiller krisesentertilbudet til menn som et potensielt hinder for voldsutsatte kvinners rettigheter bør påpekes som eksempel på hvordan kvinnediskrimineringskonvensjonen kan bli brukt til å tilbakestille norsk likestillingsarbeid.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon