fbpx

Reforms høringssvar om ny felles likestillings- og diskrimineringslov (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform er i utgangspunktet positiv til en felles likestillings- og diskrimineringslov. Vi mener dette åpner muligheten til å styrke diskrimineringsvernet for alle diskrimineringsgrunnlag, og til å tydeliggjøre forbudet mot sammensatt diskriminering. På flere områder bedrer lovforslaget likestillingen. Imidlertid svekkes det eksisterende diskrimineringsvernet og det aktive likestillingsarbeidet på en rekke andre punkter. Særlig skjer dette ved de foreslåtte endringene i aktivitets- og redegjørelsesplikten og gjennom å åpne for unntak for familieliv og personlige forhold. Høringsforslaget er derfor ikke godt nok, og vi foreslår flere endringer.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon