fbpx

Reforms høringssvar om forslag til rett til barnehageplass – rett til barnehageplass for barn født i november (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter forslaget om å gi barn født i november rett på barnehageplass innen utgangen av måneden de fyller ett år. Vi ber samtidig om at retten til barnehageplass forbedres ytterligere, slik at også barn født i desember får barnehageplass fra fylte ett år.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Fagseminar: Menn og spiseforstyrrelser

Seminar

Hva vet vi egentlig om menns seksualitet?

DebattSeminar

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon