fbpx

Reforms høringssvar om forslag til rett til barnehageplass – rett til barnehageplass for barn født i november (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter forslaget om å gi barn født i november rett på barnehageplass innen utgangen av måneden de fyller ett år. Vi ber samtidig om at retten til barnehageplass forbedres ytterligere, slik at også barn født i desember får barnehageplass fra fylte ett år.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon