fbpx

Reforms høringssvar om forslag til rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform foreslår at forskriften stiller krav om at ledelse og ansatte i barnehagen skal reflektere over betydningen av sin kjønnsidentitet. Videre foreslås spesifisert at barnehagen skal motvirke tradisjonelle kjønnsnormer, og at barnehagen plikter å legge til rette for samarbeid med alle av barnets foreldre. Det bør stilles krav til et aktivt og planmessig arbeid for kjønnslikestilling i barnehagens årsplan. Reform ønsker også at departementet iverksetter utviklingsprosjekter for å synliggjøre betydningen kjønn kan ha for barns utvikling på ulike områder.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Mannsdagen 2019: Menn og seksualitet, menn som fedre mm

DebattForedrag

En bra mann

Tilskuer eller deltaker?

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon