fbpx

Reforms høringssvar om forslag til rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform foreslår at forskriften stiller krav om at ledelse og ansatte i barnehagen skal reflektere over betydningen av sin kjønnsidentitet. Videre foreslås spesifisert at barnehagen skal motvirke tradisjonelle kjønnsnormer, og at barnehagen plikter å legge til rette for samarbeid med alle av barnets foreldre. Det bør stilles krav til et aktivt og planmessig arbeid for kjønnslikestilling i barnehagens årsplan. Reform ønsker også at departementet iverksetter utviklingsprosjekter for å synliggjøre betydningen kjønn kan ha for barns utvikling på ulike områder.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon