fbpx

Reforms høringssvar om effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet (Barne- og likestillingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform er positiv til flere enkeltforslag i høringsnotatet, som å tilkjenne nemnda myndighet til å ilegge oppreisning. Vi mener likevel summen av de foreslåtte endringene vil svekke både pådriver- og veiledningsarbeidet og håndhevingen av diskrimineringssaker. Reform går derfor imot det foreliggende forslaget, og ønsker i stedet å beholde dagens ordning.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon