fbpx

Om menn, mannsroller og likestilling (St.meld.nr.8, 2008-2009)

Høringsuttalelser

Reform vil understreke viktigheten av å anlegge et kjønnsperspektiv også på menn, og ikke utelukkende knytte kjønnsperspektiv og likestillingsarbeid til kvinner. Gjennom meldingen løftes det frem mange sentrale områder hvor gutter og menn systematisk skårer svært dårlig på samfunnets negative statistikker. En stor svakhet er at noen viktige områder er blitt oversett, og at de overordnede idealer og målsetninger i liten grad blir fulgt opp i foreslåtte tiltak.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon