fbpx

Notat til høring om veteranmeldingen (Stortingets utenriks- og forsvarskomité)

HøringsuttalelserInnspill

I «Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid (Meld. St. 15 (2019-2020))» varsler regjeringen større fokus på situasjonen til familiene til personell i utenlandsoppdrag. Når målet er å bedre familienes samhold og funksjon, er det overraskende at det foreslås å gi kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon til hjemmeværende forelder. Siden nesten 90 prosent av soldater på utenlandsoppdrag er menn, vil en slik ordning først og fremst ramme fedrene. Utstasjonerte fedre kan ved dette miste muligheten til å knytte bånd og skape en relasjon til barna sine. Forsvarsdepartementet burde ha innhentet mer informasjon, og forankret sitt forsøk på å møte utenlandssoldatenes familiesituasjon på en bedre måte enn det foreslåtte. Vi ber komiteen avvise forslaget, og i stedet instruere regjeringen å gå i dialog med partene om ordninger for likestilte foreldreskap for familier av personell i utenlandsoppdrag.

(Meldingen kommer til høring i utenriks- og forsvarskomiteen onsdag 9. september. Reform deltar i høringen.)

> Se også kronikken Likestillingen rakner (Dagsavisen)

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon