fbpx

Nasjonal retningslinje for barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid for familien (Helsedirektoratet)

Høringsuttalelser

Det er historisk nytt at fedre er nærværende og deltaktede i det omfanget vi er vitne til i dagens norske samfunn. Forskning viser at velferdsstaten har utfordringer knyttet til å oppdatere sin kunnskap, sine strukturer og retningslinjer når det gjelder fødsels- og barselomsorgen i samsvar med denne endrede situasjonen. Forslaget til retningslinjer slik det foreligger støtter ikke opp om fedre som deltakende og nærværende omsorgspersoner. Det ser ut til å være et betydelig behov for å arbeide inn kunnskaper og perspektiver på menns rolle i barsels-, fødsels- og spebarnstiden.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon