fbpx

Innspill til regjeringens arbeid med ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet)

Innspill

Utgangspunktet til alt arbeid mot vold i nære relasjoner bør være at alle skal ha hjelp uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, etnisitet eller andre forhold. Om du tilhører en liten eller stor gruppe skal ikke begrense deg fra å få hjelp. Likevel vet vi at dette ikke alltid er tilfelle. Mange gutter og menn som er utsatt for vold og overgrep blir ikke tatt på alvor av hjelpeapparatet, fordi de har feil kjønn. Skeive kvier seg for å benytte det etablerte hjelpeapparatet fordi de opplever å ikke passe med de heteroseksuelle beskrivelsene av vold i nære relasjoner. Transpersoner faller utenfor hjelpetilbud fordi helsevesenet og krisesentrene skiller utsatte og pasienter etter kjønn. Reform forventer at regjeringen i opptrappingsplanen både tar tak i språk, strukturer og forskning for å sørge for hjelp til alle, slik at forhold som i praksis er bagatelliseringer av menn som utsatte kan opphøre.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon