fbpx

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan (Helse- og omsorgsdepartementet)

Innspill

Reform mener en av de største utfordringene som må adresseres i denne planen er de kjønnede og sosiale ulikhetene innenfor helse. Menn og kvinner lever ulike liv, under ulike vilkår. Forskning viser at menn og gutter i overveiende grad utmerker seg negativt i sentral helsestatistikk, blant annet når det gjelder levealder, alvorlige ulykker og selvmord. , Gutter og menn er også overrepresentert i statistikken over alkohol- og rusavhengighet, og dobbelt så mange menn utvikler antisosial atferd. Kjønnsulikhet i helse kommer altså til uttrykk i statistikken på ulike måter. Tar man klasse, sosial og etnisk bakgrunn inn i regnestykke blir forskjellene enda større.

Foreliggende plan tar i svært liten grad disse perspektivene med. Reform er heller ikke invitert til å gi innspill på den. Vi minner i denne forbindelsen om at forvaltningen er forpliktet av likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser, og at regjeringen Støre ellers tar mål av seg å ha en aktiv politikk for å arbeide med menns likestillingsutfordringer, jfr. blant annet det nye Mannsutvalget.

Det kan med andre ord se ut til at helse- og omsorgsministeren ikke går i takt med sin egen regjering.

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon