fbpx

Innspill til evaluering av funksjonshemmedes diskrimineringsvern (Likestillings- og diskrimineringsombudet)

Innspill

Reform ønsker med dette innspillet å spesielt besvare punktet «Hva er de viktigste problemstillingene framover for å oppnå likestilling for funksjonshemmede?». Vi vil påpeke seks områder der vi mener det behøves en ekstra innsats for å oppnå likestilling for personer med funksjonsvariasjon. Dette gjelder likestilling i arbeidslivet, personer med funksjonsvariasjons utsatthet for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, mangel på krisesentertilbud, kjønn som variabel i forskning på funksjonsvariasjon, samt støtteapparatets rolle i å forsterke tradisjonelle kjønnsroller hos brukergruppen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon