fbpx

Innspill til Bufdirs likestillingskonferanse 2023 (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Innspill

Den nasjonale likestillingskonferansen arrangeres av Bufdir årlig. I 2023 er temaet for konferansen økonomisk selvstendighet og økonomisk likestilling. I vårt innspil oeker Reform på at dette temaet i høy grad også gjelder menn som av ulike grunner er i en vanskelig situasjon, som arbeidsinnvandrere, personer med et alvorlig rusproblem, bostedsløse og innsatte i fegsel. Det er derfor viktig at også menns perspektiver inkluderes på likestillingskonferansen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon