fbpx

Innspill om prioriterte temaer i framtidig forskning om vold og overgrep (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Innspill

Kvalitativ forskning på vold i nære relasjoner har så langt i stor grad vært dominert av feministiske og kjønnsmaktsinspirerte analyser. I dag vet vi imidlertid at svært mye av volden som utøves kan leses i lys av andre analyser, og også forstås på andre og ofte bedre måter. Tre områder som har unngått forskningens søkelys er vold i samkjønnede relasjoner, menn utsatt for partnervold og kvinners vold mot barn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon