fbpx

Høringsuttalelse til utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet (Justis- og beredskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter utredningens forslag om å tilføye kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som relevante diskrimineringsgrunnlag i straffeloven. Vi mener det er prinsipielt viktig at det er samsvar mellom likestillings- og diskrimineringsloven og det strafferettslige diskrimineringsvernet. Av denne grunn ønsker vi at også sammensatt diskriminering gis strafferettslig vern.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon