fbpx

Høringsuttalelse til til NOU 2019:20 En styrket familietjeneste. En gjennomgang av familietjenesten (Barne- og familiedepartementet)

Høringsuttalelser

Utvalget bak denne utredningen har gjort er godt arbeid med å kartlegge familietjenesten i Norge. Det er også foreslått en rekke gode tiltak for en forbedret tjeneste. Imidlertid lider utredningen under en klar mangel på likestillingsperspektiver, som medfører sterkt mangelfulle tiltak for å bedre menns underforbruk av familietjenesten. Vi er kritiske til at tjenesten foreslås permanent lukket for par uten barn. Vi påpeker også en gjennomgående dels utdatert språk- og begrepsbruk, og vi påpeker behovet for mer forskning.

> Se også regjeringens høringsside

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon