fbpx

Høringsuttalelse til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (Justis- og beredskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform mener et krav om dom for å kunne få erstatning vil være svært uheldig. En slik lovendring vil svekke voldsoffererstatningsordningen dramatisk. Svært få voldssaker anmeldes, og enda færre av sakene som anmeldes behandles i rettsapparatet. Lovforslaget vil dermed omfatte de aller fleste voldsoffererstatningssakene, og i praksis diskvalifisere mange voldsofre fra å få voldsoffererstatning. Både gutter og menn er overrepresentert når det gjelder utsatthet for kroppsskade og -krenkelse. Menn dominerer statistikken over utsatte for anmeldte drapsforsøk alle år siden 2006. Siden det meste av volden som utøves er rettet mot menn, har denne høringen en klar likestillingspolitisk side. Det er flest menn som har interesse av hva som skjer på dette feltet.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon