fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2023: 5 Den store forskjellen (Helse- og omsorgsdepartementet)

Høringsuttalelser

Helsevesenet i Norge er i stor grad kjønnsblindt. Helsetjenester som burde ha vært innrettet mot sykdommer og lidelser som rammer etter kjønn, treffet ofte ikke presist. Det gjelder ofte kvinner, men kan også ramme andre. I Kvinnehelseutvalgets utredning er et slikt «genderperspektiv» av ulikhet i helse ikke å finne. Den mest åpenbare mangelen i utredningen er at ikke kjønnsperspektivet ved en eneste anledning i NOUen benyttes på å vurdere kjønnsforskjeller som rammer menn. Ved at slike perspektiver ikke inkluderes blir Kvinnehelseutvalgets utredning dessverre ikke et særlig egnet verktøy for å ta fatt på de store utfordringene med et manglende kjønnsperspektiv på helse i Norge.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon