fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2023: 13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter (Kultur- og likestillingsdepartementet)

Høringsuttalelser

På tross av et delvis manglende mannsperspektiv, har Likestillings- og mangfoldsutvalget etter Reforms syn foretatt en grundig og omfattende gjennomgang av funksjonshindredes likestilling og rettigheter i Norge. Vi støtter utvalgets vurderinger og anbefalinger for å sikre likestilt tilgang til arbeid, utdanning og fritid, med inkorporering av CRPD i norsk lovgivning som grunnlag. Samtidig påpeker Reform en rekke tilfeller i utvalgets utredning der kjønnsperspektivet glipper når det gjelder menn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon