fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon: Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Mannlige og kvinnelige arbeidsinnvandrere opplever forskjellige utfordringer når de kommer til Norge.  Reform er enig i de fleste av utvalgets anbefalinger, og utdyper vårt syn i dette høringssvaret. Men selv om flertallet av arbeidsinnvandrere i Norge er menn kan vi ikke se at dette anerkjennes verken i utredningens analyse eller anbefalinger. Dette representerer etter vårt syn en klar mangel ved utredningen. Vi etterlyser også et fokus på psykisk helse, og på eldre arbeidsinnvandreres situasjon, også når de blir pensjonister. Reform viser også til vårt eget arbeid med mannlige polske arbeidsinnvandreres situasjon som en kilde til kunnskap i det videre arbeidet.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon