fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter Opptaksutvalgets forslag om at kjønnskvoter bør erstatte bruken av kjønnspoeng. Størrelsen på kvoten for minoritetskjønnet bør være på minst 25 prosent. Bruken av kjønnspoeng har vist seg å være spredt og usystematisk. Kunnskapsdepartementet bør derfor gis ressurser til å administrere en målrettet, sentralt styrt bruk av kjønnskvoter, for å kunne forbedre kjønnsfordelingen innen høyere utdanning med særlig mål om å øke andelen mannlige studenter. Reform støtter også forslagene om å innføre opptaksprøve for 20 prosent av studieplassene, og å avskaffe muligheten til forbedrete karakterer ved hjelp av privatisteksamen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon