fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen, og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven (Kulturdepartementet)

Høringsuttalelser

Medieskadelighetsutvalgets utredning utfordrer i liten grad kjønnsnormative oppfatninger. Det er grunn til å tilskrive dette et utvalg som i utgangspunktet har hatt manglende likestillingskompetanse. Denne mangelen rammer først og fremst gutter og unge menn, som i dette arbeidet presenteres stereotypisk og mangelfullt. Reform støtter forslagene om en styrket seksualitetsundervisning, og et nasjonalt kompetansesenter for å øke kunnskapen rundt hvordan digitale medier påvirker barn og ungdom. Ut over dette, representerer NOUen først og fremst en tapt mulighet til å adressere gutters mangesidige utfordringer, og behov for samfunnsmessig støtte og hjelp.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon