fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2020: 17 «Varslede drap» Partnerdrapsutvalgets utredning (Justis- og beredskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

I en ellers god og viktig utredning mangler en del perspektiver og innfallsvinkler i arbeidet for å forhindre partnerdrap, også når disse utføres av kvinner. I om lag 9 av 10 tilfeller er den drepte i et partnerdrap en kvinne, og drapsperson enn mann. Hvordan denne kjønnsforståelsen strukturer feltet, og utfordringene det gir når det gjelder å se de 10 % som omhandler menn som ofre, er sterkt underkommunisert. NOUen mangler også en kunnskapsgjennomgang av menn som utsatte for partnervold, og kvinner som utøvere av slik vold. Som en nasjonal aktør mot vold i nære relasjoner beklager Reform – ressurssenter for menn også at vi ikke har vært inkludert blant de inviterte høringsinstansene til denne utredningen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon