fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2020: 14 Ny barnelov (Barne- og familiedepartementet)

Høringsuttalelser

På tross av enkelte gode forslag til justeringer, har Barnelovutvalget bare i begrenset grad tatt inn over seg de store samfunnsmessige problemene dagens lovverk, og praktiseringen av det, skaper for barn som lever i familier preget av konflikt. Dette gjenspeiles i særlig grad i utvalgets lite offensive forslag for å komme samværssabotasje til livs. På den positive siden er forslaget om at bostedsforelder ikke uten samtykke kan ta med seg barnet til et annet sted av landet, og på den måten vanskeliggjøre kontakten mellom barnet og den andre forelderen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon