fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom. Likestillingsutfordringer blant barn og unge (Kulturdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform vil berømme UngIDag-utvalget med et grundig arbeid for å sette fokus på likestillingsutfordringer barn og unge møter i dag. Vi støtter utvalgets anbefalinger, også når det gjelder forslaget om å iverksette et 10-årig kompetanseløft med medvirkning av landets fire likestillingssentre. Her understrekes behovet for en reell fullfinansiering. I vårt høringssvar påpeker Reform også enkelte mangler i utvalgets arbeid, først og fremst knyttet til gutters særlige utfordringer.

> Se også regjeringens høringsside

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon