fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring (Arbeids- og sosialdepartementet)

Høringsuttalelser

Tross gode intensjoner, preges Sysselsettingsutvalgets utredninger av en forbausende mangel på likestillingsperspektiver. Utvalget har i liten grad har vektlagt diskriminering som årsak til lav sysselsetting blant grupper av befolkningen. Kjønnsdimensjonen er stort sett fraværende, og det gjelder i særlig grad for menn. Vi er særlig forundret over at utvalget ikke interesserer seg for Norges kanskje aller største likestillingsutfordring – det sterkt kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkedet, og dettes betydning for framtidens sysselsetting i Norge.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon