fbpx

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse i barnevernet (Barne- og familiedepartementet)

Høringsuttalelser

I en ellers utførlig faglig utredning om kompetanse i barnevernet, mangler departementets høringsnotat et kjønnsperspektiv både i utredningen, og i forslagene til lovendringer. Høringsnotatet har også mangler når det gjelder samisk språk- og kulturkompetanse, minoritetskompetanse, flerkulturell kompetanse og kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold. Videre etterlyser vi et aktivt forhold til kjønns- og mangfoldsbalansen i rekrutteringen til barnevernet. Vi påpeker til sist en påfallende skjevhet i utvalget av høringsinstanser til denne høringen.

> Se også regjeringens høringsside

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon