fbpx

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barneloven – bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker (Barne- og familiedepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter i hovedsak de foreslåtte endringene, men mener det er en vesentlig mangel at endringene ikke omfatter sakkyndige som på meklingsstadiet. Det klare flertallet av foreldretvistsaker som behandles av domstolene avsluttes ved mekling, og den sakkyndiges arbeid vil derfor ofte ha stor betydning, og som regel legge avgjørende premisser for forhandlingene som følger. Fedres tap av samvær med sine barn har i en viss utstrekning sammenheng med mangelfulle eller ikke kvalitetsmessig holdbare vurderinger fra sakkyndige. Sakkyndige, som andre offentlige tjenesteytere vil kunne være bærere av fordommer til menn som omsorgsgivere. Slike fordommer vil stå i veien for en nøytral vurdering av foreldrenes skikkethet, og i endel tilfeller urettmessig eller ubalansert tippe sakkyndigvurderinger i favør av mor. Det er derfor av særlig betydning at også dette arbeidet blir kvalitetssikret.

> Se også regjeringens høringsside

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

E-kurs om ungdom og seksualitet

Få pappa med på laget!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon