fbpx

Høringsuttalelse til Forslag til endringar i kontanstøtteperioden (Barne- og familiedepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter regjeringens forslag til forkorting av kontantstøtteperioden fra dagens 13 til 23 måneder, til 13 til 19 måneder. Offentlige ordninger for omsorg for barn skal være godt betalt, og opp mot full lønnskompensasjon. Kontanstøtteordningen har utilsiktede negative kjønnede konsekvenser, som særlig forsterkes når ordningen er av lengre varighet. En forkortelse vil derfor bidra til færre negative konsekvenser enn nåværende ordning. Konstanstøtteordningen fører i dag i praksis til å sementere kjønnsrollemønstre i familiene, som ikke bidrar til et mer likestilt samfunn. Konsekvensen er blant annet at menns rolle som omsorgsgivere i familien vanskeliggjøres, og at barnas kontakt med fedrene ikke har samme forutsetninger som for mødre.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon